Våra produkter

Läs mer om våra produkter här

Smärtlindring

Ny partner inom smärtlindring

Smärta kan lindras och behandlas, exempelvis med medicin, kirurgiska ingrepp eller fysioterapi. Ouppnådda effekter kan leda till att smärtan utvecklas till en sjukdom i sig själv. Behovet av nya och bättre metoder för att lindra smärta är därför stort.

Grünenthals fokusområde är utveckling och försäljning av läkemedel för behandling av patienter med måttlig och svår smärta och vi erbjuder en serie produkter för behandling av både akut och kronisk smärta. Målet är att våra läkemedel uppfyller både patientens och läkarens behov för bättre smärtlindring.