Nobligan®

Välkommen!

För mer information om Nobligan®, läs vidare i Patient-FASS eller bipacksedel

Nobligan®, Kapsel, hård 50 mg Patient-FASS eller bipacksedel
Nobligan®, Orala droppar, lösning 100 mg/ml Patient-FASS eller bipacksedel
Nobligan® retard, Depottablett 100 mg Patient-FASS eller bipacksedel
Nobligan® retard, Depottablett 200 mg Patient-FASS eller bipacksedel