Du kanske också är intresserad av

Friskrivningsklausul


Observera att all användning av webbplatser som tillhandahålls av Grünenthal GmbH och dotterbolag (nedan "Grünenthal”) sker enligt följande villkor för användningen. Genom att besöka en av dessa webbplatser accepterar du innehållet i denna ansvarsfriskrivning.


1. Allmän information
Innehållet på Grünenthals webbplats – och all information som finns på eller hänvisar till webbplatsen – har enbart utarbetats i syfte att informera. Webbplatsen kan innehålla information om olika medicinska hälsotillstånd och behandling av dessa. Ingenting på webbplatsen ska tolkas som råd eller uppmaning till att använda något läkemedel. Använd inte informationen på webbplatsen för att diagnostisera medicinska problem eller sjukdomar. Om du har eller misstänker att du har en sjukdom, bör du besöka en läkare snarast.


2. Aktualitet
Grünenthals webbredaktion gör sitt yttersta för att säkerställa att informationen på de olika webbplatserna alltid är uppdaterad. Grünenthal ger emellertid inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, för webbplatsernas innehåll vad gäller korrekthet och/eller fullständighet. Grünenthal förbehåller sig rätten att radera, redigera eller lägga till innehåll på webbplatserna samt att ta bort alla webbplatser eller delar av dem utan förvarning om vi anser det nödvändigt.


3. Ansvarsfriskrivning
Inga leverantörer till Grünenthals webbplatser eller andra parter som är engagerade i konstruktion, produktion eller leverans av dessa webbplatser kan hållas ansvariga för direkta skador, följdskador, indirekta skador eller påföljd, inklusive skador som uppstår genom tillgången till dessa webbplatsereller som resultat av försök att använda dessa webbplatser eller någon närstående webbplats. Detta omfattar skador som orsakas av virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom.


Webbplatsen innehåller länkar till information som finns på servrar som tredje part tillhandahåller, och som därmed inte är kontrollerad av Grünenthal. Grünenthal tar inget ansvar för om innehållet är exakt eller korrekt eller för andra aspekter av denna information. Besökare på våra webbplatser är införstådda med att användning av länkar till information från en tredje part sker på egen risk. 


4. Upphovsrätt och varumärken
Webbplatserna får endast användas i icke-kommersiellt sammanhang. Grünenthal äger allt innehåll på sina webbplatser om inget annat anges, och innehållet skyddas av upphovsrätten i enlighet med tillämpliga lagar.  All kopiering och distribution som inte ingår i vanlig icke-kommersiell användning av webbplatserna är förbjuden. Om artiklar eller delar av dem ska skrivas ut eller kopieras för offentliga eller kommersiella syften kommer en avgift att debiteras. Om inget annat anges, får användning eller reproduktion av logotyper och varumärken från vår webbplats endast ske med skriftligt medgivande från Grünenthal.


5. Skador på webbplatserna
Besökaren har inte rätt att ändra, skada eller förändra utseendet på dessa webbplatser eller lägga till otillåtet material.


6. Ändring av villkor
Grünenthal förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst. De gällande villkoren kommer alltid att finnas på webbplatserna. Du har själv ansvar för att känna till gällande villkor och Grünenthal rekommenderar därför regelbundna besök på våra webbplatser för att läsa gällande villkor.


Se även vår sekretesspolicy.