Vision och strategi

Den självklara partnern i behandling av smärta

Människor i skogen

Grünenthals globala mål är att främja sundhet och bidraga till förbättrad livskvalitet. Vi ställer krav på  hög standard och kvalitet, effektivitet, säkerhet och miljö. Grünenthals internationella framgång grundar sig på tre grundpelare: innovation via forskning, samarbete och fokus på tillväxt.

Forskning och utveckling

På senare år har Grünenthal gjort betydande investeringar i forskning och utveckling. Grünenthals tydliga och målinriktade forsknings- och utvecklingsstrategier strävar hela tiden efter att finna nya sätt att förbättra smärtlindring och reducera biverkningar.

Samarbete

Grünenthals fortsatta framgång möjliggörs av ett internationellt samarbete med andra företag och institutioner. Utveckling, produktion och marknadsföring av våra produkter sker i en nära dialog med våra partners. Ett av våra specialistkompetensområden är att förbättra kända effektiva smärtstillande läkemedel genom att ändra administrationsformen. Ett resultat av de aktiviteterna är matrixplåstret för behandling av måttliga och svåra smärtor.