Vårt syfte

Vi är en specialistentreprenör som levererar stora fördelar för patienter.

”Syftet definierar anledningen till att Grünenthal-teamet arbetar hängivet och målmedvetet varje dag. Det pekar ut en riktning som hjälper var och en av oss att se hur vi kan bidra, och är fundamentet för ett livskraftigt företag som arbetar för patienternas bästa.”

Vi behöver en tydlig bild av varför vi arbetar för Grünenthal och av hur vårt arbete för Grünenthal kan göra skillnad. Svaret får vi i syftet. Patienterna och deras behov är centrala i allt vi tänker, beslutar och gör. Allt vi gör är för patientens bästa.

Vi ska använda våra gedigna kunskaper och vår omfattande erfarenhet för att åstadkomma de bästa möjliga resultaten för patienterna. På så sätt kan vi leverera fördelar som verkligen hjälper patienterna, uppfylla behov som annars inte skulle ha uppfyllts och erbjuda produkter med bättre medicinsk effekt och mindre biverkningar.

Som specialistentreprenör kombinerar vi enastående vetenskapliga specialistkunskaper och ett gott affärssinne på ett unikt sätt.

Vårt gemensamma mål är att bli en ledande aktör och en förebild bland de medelstora läkemedelsföretagen. Vi vill visa vår konkurrenskraft på marknaden genom att framhäva våra två främsta kännetecken: våra expertkunskaper och vår gedigna förståelse för branschen.

Våra Mindset

har fyra grundläggande mindsets som ger konkret vägledning för vårt dagliga arbete på Grünenthal, och som definierar de attityder som vi bör ha till arbetet.