Thalidomid

Grünenthal står också bakom thalidomid, som alltid kommer att vara en del av vårt företags historia, på gott och ont. Läs mer om thalidomid här:

Historia

Vår historia

Grünenthal huvudkontor i Tyskland

Grünenthals historia tar sin början efter andra världskriget med etablering 1946. Grünenthal var det första företaget i det dåvarande Västtyskland som fick licens för att producera penicillin i stor skala. Under många år var Grünenthals expertis inom antibiotika den viktigaste faktorn för företagets utveckling och tillväxt.

Under 1960-talet och 1970-talet forskade Grünenthal fram flera nya smärtlindrande läkemedel och olika behandlingsformer, såsom det medicinska matrixplåstret.

I dag är Grünenthal ett internationellt företag med produkter på marknaden i mer än 155 länder. Vi är specialiserade inom smärtlindring , med fokus på utveckling och marknadsföring av produkter för behandling av måttliga och svåra smärtor.