Etik och samarbete

EFPIA Disclosure (Transparency) Code

Grunenthals åtaganden till EFPIAs Disclosure (Transparency) Code.

Grunenthal är medlem av den European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) och därmed delaktig i den nya EFPIA Disclosure (Transparency) Code.

Som en medlem av EFPIA står Grunenthal bakom att publicera vårt samarbete med hälso- och sjukvårdens profession (HCP) och organisation (HCO) för att visa att vi interagerar med Hälso- och sjukvården på ett etiskt och transparent sätt.

År 2015 började Grunenthal med att samla data över alla värdeöverföringar till hälso- och sjukvården som presenterades publikt från 2016. Alla transaktioner till HCP och HCO har samlats sedan 2015 och rapporteras efter det år som aktiviteten ägt rum.

Detta inkluderar:

  •  Grants och donationer till HCO
  •  Föreläsningar och konsultuppdrag för HCP
  •  Sponsorat av tillställningar organiserade av HCO
  •  Inbjudan till HCP´s på kongresser och utbildningar eller vetenskapliga möten
  •  Värdeöverföringar till forskning och utveckling

Besök gärna EFPIAs websida för att få tillgång till mer information gällande EFPIA Disclosure (Transparency) Code: http://transparency.efpia.eu

Sättet att rapportera värdeöverföringar på används av de lokala läkemedelsindustriföreningarna i Europa som är medlemmar av EFPIA. Rapporterna visar skillnader mellan de olika kategorierna samt redovisar skillnader mellan HCP och HCO på en årlig basis.

Se EFPIA PDF-schablon

Värdeöverföringar

Värdeöverföringar som är gjorda till HCO eller HCP är publicerade och visar hur Grunenthal samlat uppgifter i rapporten.

Värdeöverföringar till organisationer och enskilda läkare redovisas av Grunenthals dotterbolag i det land, där HCP’en eller HCO’en befinner sig. Värdeöverföringarna omfattar också överföringar från Grunenthalbolag utanför landet där HCP’en eller HCO’en verkar.

Beroende på varje lands regler kommer informationen antingen bli publicerad på varje Grunenthalbolags hemsida eller i ett offentligt register, som tillhandahålls av de respektive länderna.

Listan över alla Grunethals värdeöverföringar publiceras här: http://www.transparency.grunenthal.com

Värdeöverföringar for personer (HCP) och organisationer (HCO) i Sverige

Grunenthal Sweden AB policy för samarbete med intresseorganisationer följer Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk. Se: www.lif.se under Etik och Regelsystem.

I överensstämmelse med riktlinjerna ska alla ingångna samarbetsavtal mellan Grunenthal Sweden AB och HCP och HCO offentliggöras. Detta görs på LIFs Samarbetsdatabas under Värdeöverföringar och Metodnotering: http://www.lif.se/etik/samarbetsdatabaser/

Dataskydd

Dataskydd ”Grunenthal är skyldiga att hantera personlig information på ett sätt som både är ansvarsfullt och enligt gällande lag. Med anledning av det, är Grunenthal skyldiga att erhålla samtycke till publicering av personliga data på Grunenthals hemsida för att vara transparanta, detta enligt överenskommelse med EFPIA.

Vi har erhållit samtycke gällande publicering av information på vår hemsida och detta kan inte användas i något annat sammanhang då det strider mot datalagen och HCP och HCO rättigheter.

För all övrig information hänvisar vi till ”Methodological Note” (Metodenotering) som beskriver innehållet samt syftet med denna rapporterade värdöverföring”.

Översikt över Grünenthal Group listade per land:

Länder som hare en centraliserad online-plattform för rapportering av värden: