Kontakt

För ytterligare frågor som har med compliance att göra, var vänlig kontakta

Nina Frederiksen,

Telefon: +45 88 88 32 00
E-Mail: nina.frederiksen@grunenthal.com

 

Compliance

Vad innebär compliance?

Compliance innebär att följa fastställda lagar, bestämmelser, policyer, riktlinjer och/eller specifikationer.

Compliance är avgörande när det gäller att övervaka, främja, skydda och upprätthålla företagets och dess chefers och anställdas integritet och goda rykte.

Grünenthals compliance-kultur

Genom företagets mål, tänkesätt och principer för efterlevnad av regler

  • uttrycker vi vårt åtagande att genomföra all verksamhet på ett etiskt korrekt sätt
  • ger vi vägledning om fastställda åtgärder och processer
  • främjar och står vi för en etisk efterlevnadskultur
  • åtar vi oss att följa internationell lag och internationella industristandarder.

Vårt compliancesystem och vår infrastruktur i kombination med en satsning på ständig förbättring hjälper oss bevara företagets integritet och maximera den rättsliga efterlevnaden. Det ger både en grund för vårt samhällsansvar som innovativt läkemedelsföretag och en koppling mellan våra rötter som familjeföretag och dagens kraftfulla efterlevnadskultur. 

Ansvar för compliance

Varje anställd i företaget måste bidra till vår compliancekultur genom att följa såväl gemensamma principer som nationella och internationella bestämmelser.

Varje ledare inom företaget behöver själv bidra till att skapa efterlevnadskulturen genom att se till att han eller hon tillsammans med sitt team sätter sig in i sitt ansvar och alltid utför sitt arbete i enlighet med alla bestämmelser som gäller för deras funktion, avdelning och region.

Grünenthals uppförandekod

Läs Grünenthals uppförandekod för mer ingående information om företagets fokus på efterlevnad av regler och ansvar.