Hälso- och sjukvårdspersonal

Behandling av alla typer av smärta

Medicinering flaskor

Grünenthal har flera nya preparat på gång för behandling av smärta.  Under åren har Grünenthal stått bakom utvecklingen av flera typer av smärtlindrande opioider för oral och transdermal behandling.