Detta kan vara du!

 

EFIC-Grünenthal Grant

EFIC-Grünenthal Grant®

Läs mer:

EFIC-Grünenthal Grant

Uppmuntrar innovativa smärtforskningsprojekt

I år delar Grünenthal GmbH och European Pain Federation EFIC® för tionde gången ut stipendier för att stödja unga forskare i ett tidigt skede av deras experimentella projekt inom kliniska studier och humanstudier om smärta. EFIC-GRÜNENTHAL Grant på 200 000 euro utdelas vartannat år, med forskningsstipendier på upp till 40 000 euro per projekt.

Forskningsstipendierna är avsedda för experimentella studier (både kliniska studier och humanstudier) om smärta. Forskningsförslag med djur, datorsimuleringar, cellinjer osv. beaktas inte. Vilka som ska tilldelas stipendierna beslutas oberoende av EFIC® Scientific Research Committee.

Som specialister på smärta sätter Grünenthal stort värde på värdefulla utbyten av information och erfarenhet med lovande forskare i början av sin yrkesbana. Stipendierna bidrar till att hitta behandlingar på områden där behandlingar saknas i dag och att hitta möjliga lösningar som kan bli nya läkemedel.

Grünenthals engagemang för långsiktig smärtforskning – skapar sanna patientfördelar

E-G-G:s mål är att långsiktigt främja smärtforskning. Stipendierna är ett sätt för Grünenthal att visa att vi ser bortom kortsiktiga kommersiella intressen.