Detta kan vara du!

 

EFIC-Grünenthal Grant

EFIC-Grünenthal Grant®

Läs mer:

EFIC-Grünenthal Grant

Uppmuntrar innovativa smärtforskningsprojekt

I år delar Grünenthal GmbH och European Pain Federation EFIC® för tionde gången ut stipendier för att stödja unga forskare i ett tidigt skede av deras experimentella projekt inom kliniska studier och humanstudier om smärta. EFIC-GRÜNENTHAL Grant på 200 000 euro utdelas vartannat år, med forskningsstipendier på upp till 40 000 euro per projekt.

Forskningsstipendierna är avsedda för experimentella studier (både kliniska studier och humanstudier) om smärta. Forskningsförslag med djur, datorsimuleringar, cellinjer osv. beaktas inte. Vilka som ska tilldelas stipendierna beslutas oberoende av EFIC® Scientific Research Committee.

Som specialister på smärta sätter Grünenthal stort värde på värdefulla utbyten av information och erfarenhet med lovande forskare i början av sin yrkesbana. Stipendierna bidrar till att hitta behandlingar på områden där behandlingar saknas i dag och att hitta möjliga lösningar som kan bli nya läkemedel.

Grünenthals engagemang för långsiktig smärtforskning – skapar sanna patientfördelar

E-G-G:s mål är att långsiktigt främja smärtforskning. Stipendierna är ett sätt för Grünenthal att visa att vi ser bortom kortsiktiga kommersiella intressen.

Dr. Andreas Siegenthaler<br>Universitetssjukhuset Bern, Schweiz Dr. Andreas Siegenthaler
Universitetssjukhuset Bern, Schweiz

”För unga forskare är det ofta oerhört svårt att få forskningsanslag”, bekräftar Andreas Siegenthaler från universitetssjukhuset i Bern, Schweiz, som var en av vinnarna av EFIC-Grünenthal Grant år 2010, ”i synnerhet när de inte är välkända inom sitt forskningsområde. EFIC-Grünenthal-Grant är ett viktigt undantag som ger relevanta och djupgående projekt en rättvis chans, även om forskaren inte har haft möjlighet att publicera många studier”.

Dr. Lannie Ligthart VU University Amsterdam, Holland Dr. Lannie Ligthart
VU University Amsterdam, Holland

”Vikten av stipendier som EFIC Grünenthal Grant kan inte överskattas”, kommenterar dr Lannie Ligthart från Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna, som var en av E-G-G-vinnarna år 2012. ”Efter att ha avlagt min doktorsexamen fick jag erfara hur svårt det är i dagens konkurrensutsatta akademiska miljö att ordna sin egen oberoende forskning. EGG-stipendiet gav mig möjlighet att fortsätta arbeta inom det område jag vill ägna min forskningskarriär åt. Enligt mig är det också viktigt att stipendiet är inriktat på just smärta. Det är vanligen inte smärta som patienter dör av, och min uppfattning är att forskningsanslag ofta går till dödliga sjukdomar snarare än smärta. Smärta orsakar dock stort lidande och är något som praktiskt taget alla påverkas av vid något tillfälle i livet. Det här stipendiet är viktigt eftersom det ökar medvetenheten om hur viktigt området är."

Dr. Stefano Tamburin University of Verona, Italien Dr. Stefano Tamburin
University of Verona, Italien

Dr Stefano Tamburin från universitetet i Verona, Italien, som också är en av vinnarna år 2010, tillägger: ”Forskning kräver mer än bara bra idéer – det krävs även pengar för att genomföra sitt projekt. E-G-G passade mina projekt utmärkt eftersom allt var väldigt okomplicerat. Mitt projekt antogs utan några begränsningar, och jag kunde ägna mig helt åt min forskning".