Gaby Erkens

Senior Scientific Relations Manager

gaby.erkens@grunenthal.com

EFIC-Grünenthal Grant

Läs mer:

Tidligere legater

Vinnare 2014

2014 mottog och granskade EFIC® Scientific Research Committee 100 fullständiga E-G-G-ansökningar från unga forskare från 18 europeiska länder och valde ut sju forskningsprojekt för finansiering genom en avancerad bedömningsprocess.

 • Dr Jamila ANDOH, Tyskland
  Circuits of pain memory in chronic pain patients
   
 • Dr Christopher BROWN, Storbritannien
  Markers of cortical reorganisation in Complex Regional Pain Syndrome (CRPS)
   
 • Dr. Franziska DENK, Storbritannien
  Epigenetics & pain - uncovering the mechanisms
   
 • Dr Katarina FORKMANN, Tyskland
  The attentional effects of peripheral and trigeminal pain in healthy subjects and patients with postherpetic neuralgia.
   
 • Dr Flavia MANCINI, Storbritannien
  Adaptive plasticity in the discrimination of noxious stimuli
   
 • Dr Diana TORTA, Belgien
  Cortical and peripheral beta oscillations in pain
   
 • Dr Andrea TRUINI, Italien
  Breaking dogmas: a neurophysiological and neuroimaging study showing that non-nociceptive Aß-fibres mediate paroxysmal pain in healthy humans

Vinnarna presenterades tillsammans av representanter från Grünenthal och EFIC® under öppningsceremonin för årets EFIC®-kongress ’PAIN IN EUROPE IX’ i Wien, Österrike, den 2–5 september 2015.

”Årets motto för EFIC®-kongressen var ’att omsätta bevis till praktik’ – och det är just vad jag anser att vi behöver göra”, kommenterar Alberto Grua, ledamot i Grünenthals styrelse. ”I egenskap av entreprenörsspecialister som skapar sanna patientfördelar sätter Grünenthal stort värde på värdefulla utbyten av information och erfarenhet med modiga forskare i början av sin yrkesbana. Stipendierna bidrar till att hitta behandlingar på områden där behandlingar saknas i dag och att hitta möjliga lösningar som kan bli nya läkemedel”.

Dessutom gav EFIC® tidigare E-G-G-vinnare en plattform för att berätta om framstegen i sina smärtforskningsprojekt under EFIC®-symposiet ”New Findings in Clinical Pain Research” på EFIC®-kongressen den 3 september 2015

Mer information om EFIC-GRÜNENTHAL Grant, tidigare vinnare och deras projekt hittar du på webbplatsen www.e-g-g.info.