EFIC-GRÜNENTHAL Grant

Läs mer:

Kommande evenemang

Kommande evenemang

Sedan 2010 delas E-G-G ut vartannat år, och prisceremonin samt ett symposium där resultaten av tidigare projekt som tilldelats stipendier visas upp hålls under EFIC®-kongressen, som också anordnas vartannat år.

Sista ansökningsdagen för EFIC-Grünenthal Grant 2016 var den 31 december 2016. Många högkvalitativa ansökningar har lämnats in. Under de närmaste månaderna kommer ansökningarna genomgås och utvärderas av kommittén för vetenskaplig forskning Europeiska Pain Federation EFIC®. Nominering av vinnare förväntas i maj 2017.

Prisceremonin hålls under EFIC®-kongressen ’Bringing Pain Relief to all Patients X’ som anordnas i Köpenhamn den 6–9 september 2017. 

Kronisk smärta är en mycket vanlig åkomma och uppskattningsvis en av fem européer lider av kronisk smärta”, förklarar Bart Morlion, blivande ordförande för det europeiska smärtförbundet EFIC®. ”Med tanke på de demografiska förändringarna är det mycket viktigt att vi hittar nya och innovativa behandlingsalternativ. Jag är övertygad om att resultaten av dessa unga forskares projekt avsevärt kan förbättra smärthanteringen i Europa”.