CHANGE PAIN®

Läs mer på

CHANGE PAIN®

CHANGE PAIN-initiativet

Under 2009 startade Grünenthal initiativet, CHANGE PAIN®, som ger sjukvårdspersonal tillgång till de senaste rönen för behandling av kronisk smärta. Målet är att skapa en bättre förståelse för de behov som finns vid behandling av kronisk smärta. Dessutom är vår målsättning att initiativet kan bidraga med inspiration till hur smärtlindring och kommunikation mellan läkare och patienter kan förbättras.

CHANGE PAIN® har utvecklats tillsammans med internationella specialister inom smärtlindring och stöds av European Pain Federation EFIC®.