Kliniska studier

För mer information om kliniska studier sponsrade av Grünenthal vänligen besök:

Forskning och utveckling

Innovativa forskningsmetoder och internationella samarbeten

Mikroskop

Grünenthal har mer än 60 års erfarenhet av forskning och utveckling inom en rad terapiområden. Smärtlindring är idag dock vårt kärnområde. Vi er ledande i Europa inom forskning, utveckling och försäljning av läkemedel för behandling av smärta. Grünenthals ledande position inom smärtforskning beror på vår ambition att leverera den högsta kvaliteten och att hela tiden utveckla bättre läkemedel.

Två hörnstenar i Grünenthals forsknings- och utvecklingsstrategi är, fokus på några utvalda terapiområden samt användning av ny teknik. 

Vår grupp av forskare arbetar dedikerat för att uppnå nyskapande resultat genom att använda den senaste tekniken inom områden som molekylärbiologi och avancerad screeningsteknologi. Utvecklingen av nya smärtstillande medel hos Grünenthal är en internationell process. Vi samarbetar med universitet, sjukhus och näringsliv i utvecklingen av nya molekyler med en analgetisk (smärtlindrande) effekt samt förbättring av våra existerande läkemedel. 

www.grunenthal.com finner du mer information om våra innovativa forskningsmetoder och samarbeten.