Smärtlindring i pipeline

Nya vägar för behandling av smärta

Glasflaska

Utveckling av läkemedel för smärtlindring är Grünenthals kärnområde. Vår forskning är därför dedikerad till att finna nya vägar för behandling av smärta samtidigt som välkända biverkningar vid existerande smärtlindring minskas. Grünenthal arbetar målinriktat med att säkra att innovativa produkter som finns i vår pipeline snabbt finns tillgängliga för sjukvård och patienter.

www.grunenthal.com finner du mer information om våra projekt som finns i pipeline.