Innovativ smärtforskning

Smärtforskning med patienten i centrum

Forskare med prov

Grünenthals mål är att förbättra livskvaliteten för patienter med smärta. Vi fokuserar på att utveckla läkemedel som tillgodoser patienternas behov såsom t ex:

  • Nya behandlingsmöjligheter till olika smärttyper
  • Förbättrad tolerans
  • Minska förbrukningen av den samlade mängden läkemedel
  • Bibehållen eller förbättrad effekt i kombination med nya positiva egenskaper